Stortinget - Møte mandag den 6. desember 2010 kl. 12

Dato: 06.12.2010

Referatsaker

Sak nr. 13 [18:14:03]

Referat

 • 1.(125)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Solveig Horne, Harald T. Nesvik, Ib Thomsen og Øyvind Korsberg om lov om endringer i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og hellidagsfred. (Avvikle åpningstidsbestemmelsene - herunder avskaffing av den såkalte «Brustad-bua») (Dokument 8:46 L (2010–2011))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 2.(126)

  Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Republikken Marshalløyene om opplysningar i skattesaker underskriven i Singapore 28. september 2010 (Prop. 44 S (2010–2011))

 • 3.(127)

  Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Republikken Vanuatu om opplysningar i skattesaker underskriven i Canberra 13. oktober 2010 (Prop. 45 S (2010–2011))

 • 4.(128)

  Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Republikken Liberia om opplysningar i skattesaker underskriven i Paris 10. november 2010 (Prop. 46 S (2010–2011))

 • 5.(129)

  Lov om opphevelse av lov 30. mai 1986 nr. 23 om statens petroleumsforsikringsfond mv. og ny saldering av statsbudsjettet 2010 (Prop. 47 LS (2010–2011))

  Enst.: Nr. 2–5 sendes finanskomiteen.

 • 6.(130)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bent Høie, Svein Flåtten, Sonja Irene Sjøli, Henning Warloe og Elisabeth Aspaker om en langsiktig strategi for biomedisin (Dokument 8:48 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes helse og omsorgskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for næringskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 7.(131)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjell Ingolf Ropstad, Laila Dåvøy og Hans Olav Syversen om tiltak for økt trygghet i byene (Dokument 8:49 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for justiskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 8.(132)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjell Ingolf Ropstad, Geir Jørgen Bekkevold, Knut Arild Hareide og Rigmor Andersen Eide om å gjøre «Leie før eie»-ordningen til en nasjonal ordning for å sikre vanskeligstilte en mulighet på boligmarkedet (Dokument 8:50 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.