Stortinget - Møte torsdag den 3. februar 2011 kl. 10

Dato: 03.02.2011

Formalia

Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Hans Kristian Hogsnes

Presidenten: Ærede medrepresentanter!

Tidligere stortingsrepresentant Hans Kristian Hogsnes er død, 56 år gammel. Med hans bortgang har vi mistet en engasjert og entusiastisk samfunnsbygger. Høyre har mistet en av sine mest trofaste og toneangivende politikere.

Hans Kristian hadde en ukuelig optimisme og livsglød, men var klar over at dette ville bli utgangen. Han vil bli dypt savnet av kolleger på tvers av partigrensene. Vi vil huske smilet, humoren og omtanken.

Hans Kristian Hogsnes var vararepresentant til Stortinget fra 1985 til 1989 og fast representant fra 2001 til 2005. Han satt som nestleder i kommunalkomiteen, var delegat til FNs generalforsamling og varamedlem til Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen.

Alle vi som kjente Hans Kristian Hogsnes, vet at han ved siden av sin lidenskap for politikken hadde et stort engasjement for Kirken og avholdssaken.

I det sivile liv var Hans Kristian Hogsnes journalist, og hadde mange års erfaring både som journalist og redaktør.

Før han kom til Stortinget, hadde han også lang bakgrunn som folkevalgt i Vestfold, både i fylkestinget, kommunestyret og som ordfører i to perioder i Tønsberg.

Hogsnes hadde en stor omgangskrets på tvers av alle partier og samfunnslag og var godt likt av alle. Med entusiasme øste han av sine kunnskaper og erfaringer til alle som ba om råd.

Etter at han sluttet på Stortinget, begynte han i Høyres Hovedorganisasjon og var spesialrådgiver på kommunalpolitikk – til stor glede og nytte for Høyres ordførere og gruppeledere over hele landet. Helt til det siste fortsatte han også å arbeide aktivt både for avholdsbevegelsen og menigheten.

Hans Kristian Hogsnes meldte seg tidlig inn i Unge Høyre og ble allerede som 21-åring valgt som kommunestyrerepresentant i Sem kommune. Som en takk for lang og tro tjeneste for partiet ble Hogsnes utnevnt til æresmedlem i Tønsberg Høyre høsten 2010.

Vi takker Hans Kristian Hogsnes for pågangsmot og engasjement for samfunnet rundt seg og lyser fred over hans minne.

Representantene påhørte stående presidentens minnetale.

Presidenten: Fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe foreligger søknad om sykepermisjon for representanten Torstein Rudihagen fra og med 3. februar og inntil videre.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  • Søknaden behandles straks og innvilges.

  • Vararepresentanten, Espen Granberg Johnsen, innkalles for å møte i permisjonstiden.

Presidenten: Espen Granberg Johnsen er til stede og vil ta sete.

Representanten Bent Høie vil framsette et representantforslag.

Bent Høie (H) [10:04:59]: På vegne av representantene Erna Solberg, Linda C. Hofstad Helleland og meg selv vil jeg sette fram et forslag om mer mangfold, kvalitet og valgfrihet i velferdssektoren.

Presidenten: Representanten Åge Starheim vil framsette et representantforslag.

Åge Starheim (FrP) [10:05:29]: På vegner av representantane Bård Hoksrud, Jan-Henrik Fredriksen, Ingebjørg Godskesen, Harald T. Nesvik, Arne Sortevik og meg sjølv har eg den gleda å setje fram eit representantforslag om å setje i gang bygging av Stad skipstunnel basert på alternativet Stor Tunnel.

Presidenten: Representanten Ib Thomsen vil framsette et representantforslag.

Ib Thomsen (FrP) [10:06:03]: På vegne av stortingsrepresentantene Christian Tybring-Gjedde, Solveig Horne, Øyvind Korsberg og meg selv vil jeg fremme et forslag om å åpne Grotten for allmennheten.

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte.

Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten foreslå at formiddagsmøtet – om nødvendig – fortsetter utover den reglementsmessige tid, kl. 16, til dagens kart er ferdigbehandlet. – Ingen innvendinger er kommet mot presidentens forslag, og det anses vedtatt.