Stortinget - Møte torsdag den 17. februar 2011 kl. 10

Dato: 17.02.2011

Referatsaker

Sak nr. 4 [13:28:15]

Referat

 • 1.(203)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringar i lov 17. februar 1989 nr. 2 om bidragsforskott (heving av inntektsgrensa for rett til fullt bidragsforskott mv.) (Lovvedtak 39 (2010–2011))

   – er sanksjonert under 11. februar 2011.

   Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(204)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jon Jæger Gåsvatn, Kari Kjønaas Kjos og Per Arne Olsen om å sikre muligheter til offentlig-privat samarbeid ved finansiering av sykehusutbygginger (Dokument 8:92 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 3.(205)

  Riksrevisjonens undersøking av årsaker til at statlege verksemder ikkje etterlever regelverket for offentlege anskaffingar (Dokument 3:6 (2010–2011))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 4.(206)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om å opprette et offentlig register over trafikkskoletilbudene i landet (Dokument 8:94 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 5.(207)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Morten Høglund, Karin S. Woldseth, Peter N. Myhre og Kari Storstrand om en strategi for Internett og sosiale medier i et menneskerettighetsperspektiv (Dokument 8:93 S (2010–2011))

 • 6.(208)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Peter N. Myhre, Harald T. Nesvik, Ivar Kristiansen og Svein Flåtten om snarlig deployering av norsk militært bidrag til Adenbukta (Dokument 8:96 S (2010–2011))

  Enst.: Nr. 5 og 6 sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.