Stortinget - Møte mandag den 21. mars 2011 kl. 12

Dato: 21.03.2011

Referatsaker

Sak nr. 9 [18:31:49]

Referat

 • 1.(235)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Linda C. Hofstad Helleland, Sonja Irene Sjøli, Svein Harberg og Olemic Thommessen om styrket kontakt med hjemmet og mer tid til barna gjennom bruk av digitale hjelpemidler i barnehagen (Dokument 8:112 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 2.(236)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jan Tore Sanner, Sonja Sjøli og Bent Høie om momskompensasjon for borettslag som er en del av det kommunale helse- og omsorgstilbudet (Dokument 8:113 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 3.(237)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Solveig Horne, Trine Skei Grande, Anders B. Werp og Kjell Ingolf Ropstad om endring av norske myndigheters håndtering av saker om barnebortføring (Dokument 8:111 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 4.(238)

  Kostnadsramme for prosjektet rv. 70 Oppdølstranda i Møre og Romsdal (Prop. 75 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.