Stortinget - Møte tirsdag den 24. mai 2011 kl. 10

Dato: 24.05.2011

Referatsaker

Sak nr. 13 [15:10:02]

Referat

 • 1.(355)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bent Høie, Sonja Irene Sjøli og Erna Solberg om raskere og bedre tilgang til legemidler (Dokument 8:146 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiten.

 • 2.(356)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Henning Warloe, Linda C. Hofstad Helleland, Elisabeth Røbekk Nørve, Gunnar Gundersen og Nikolai Astrup om en styrket innsats for kommersialisering av forskningsresultater (Dokument 8:148 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 3.(357)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Elisabeth Røbekk Nørve, Frank Bakke-Jensen, Svein Flåtten og Henning Warloe om virkemiddelapparatet for næringsutvikling og innovasjon (Dokument 8:149 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

Presidenten: Dermed er sakene på dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.