Stortinget - Møte torsdag den 26. mai 2011 kl. 10

Dato: 26.05.2011

Voteringer

Etter at det var ringt til votering, uttalte

Presidenten: Da er vi klare til å votere.

Voteringen i en sak finnes i slutten av referatet for hver enkelt sak.