Stortinget - Minnesamling i Stortinget mandag den 1. august 2011 kl. 12

Dato: 01.08.2011
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 12.39.