Stortinget - Møte tirsdag den 22. mai 2012 kl. 10

Dato: 22.05.2012

Referatsaker

Sak nr. 5 [12:19:21]

Referat

  • 1.(324)

    Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Jørund Rytman, Harald T. Nesvik og Peter N. Myhre om hvordan grensehandel kan reduseres (Dokument 8:117 S (2011–2012))

    Enst.: Sendes finanskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.