Stortinget - Møte fredag den 28. september 2012 kl. 12

Dato: 28.09.2012

Referatsaker

Sak nr. 2 [12:28:47]

Referat

 • 1.(368)

  Grunnlovsforslag fra Dag Terje Andersen, Øyvind Korsberg, Per-Kristian Foss, Marit Nybakk, Dagfinn Høybråten, Trygve Slagsvold Vedum, Trine Skei Grande og Snorre Serigstad Valen om endring i Grunnloven § 14 med sikte på å utelukke at stortingsrepresentanter kan beskikkes som statssekretærer (Dokument 12:1 (2011–2012))

 • 2.(369)

  Grunnlovsforslag fra Dag Terje Andersen, Øyvind Korsberg, Per-Kristian Foss, Marit Nybakk, Dagfinn Høybråten, Lars Peder Brekk og Trine Skei Grande: Grunnlovsforslag 1 (2011–2012) på bokmål og nynorsk (Dokument 12:1B (2011–2012))

 • 3.(370)

  Grunnlovsforslag fra Dagfinn Høybråten, Anne Tingelstad Wøien, Erling Sande og Hallgeir H. Langeland om endring av Grunnloven § 110 b – vern om matjordressursene (Dokument 12:2 (2011–2012))

 • 4.(371)

  Grunnlovsforslag fra Dagfinn Høybråten: Grunnlovsforslag 2 (2011–2012) på bokmål og nynorsk (Dokument 12:2B (2011–2012))

 • 5.(372)

  Grunnlovsforslag fra Audun Lysbakken, Snorre Serigstad Valen, Rannveig Kvifte Andresen og Hallgeir H. Langeland om endring i Grunnloven § 25 (mer åpenhet om norsk krigsdeltakelse i utlandet) (Dokument 12:3 (2011–2012))

 • 6.(373)

  Grunnlovsforslag fra Hallgeir H. Langeland: Grunnlovsforslag 3 (2011–2012) på bokmål og nynorsk (Dokument 12:3B (2011–2012))

 • 7.(374)

  Grunnlovsforslag fra Snorre Serigstad Valen, Frøydis Elisabeth Sund, Hallgeir H. Langeland, Jette F. Christensen, Stine Renate Håheim og Trine Skei Grande om endringer i Grunnloven §§ 12, 50 og 61 (innføring av 16 års stemmerett) (Dokument 12:4 (2011–2012))

 • 8.(375)

  Grunnlovsforslag fra Hallgeir H. Langeland: Grunnlovsforslag 4 (2011–2012) på bokmål og nynorsk (Dokument 12:4B (2011–2012))

 • 9.(376)

  Grunnlovsforslag fra Per-Willy Amundsen, Bent Høie, Trond Helleland, Geir Jørgen Bekkevold og Trine Skei Grande om tillegg i Grunnloven § 49 om grunnlovsfesting av lokaldemokratiet (Dokument 12:5 (2011–2012))

 • 10.(377)

  Grunnlovsforslag fra Gunnar Gundersen, Svein Flåtten, Anders B. Werp og Olemic Thommessen om endringer i Grunnloven § 107 (odels- og åsetesretten) (Dokument 12:6 (2011–2012))

 • 11.(378)

  Grunnlovsforslag fra Svein Roald Hansen, Marianne Aasen og Else-May Botten om endringer i Grunnloven § 93 med sikte på å åpne for at samtykke til suverenitetsoverføring kan gis med ⅔ flertall forutsatt at det først er avholdt en rådgivende folkeavstemning (Dokument 12:7 (2011–2012))

 • 12.(379)

  Grunnlovsforslag fra Trine Skei Grande og Borghild Tenden om endringer i Grunnloven §§ 4 og 16 (om forholdet stat/kirke) (Dokument 12:8 (2011–2012))

 • 13.(380)

  Grunnlovsforslag fra Hallgeir H. Langeland om endring av Grunnloven § 112 (utvidelse av tidsfristen for å foreslå endringer i Grunnloven) (Dokument 12:9 (2011–2012))

 • 14.(381)

  Grunnlovsforslag fra Hallgeir H. Langeland, Snorre Serigstad Valen, Eirin Sund, Truls Wickholm, Marianne Marthinsen og Jette F. Christensen om endring av Grunnloven §§ 1, 3, 4-9, 11-15, 17-32, 34-37, 39-41, 43-48, 62, 67-69, 74-82, 86 og 112 (innføring av republikk som styreform i Norge) (Dokument 12:10 (2011–2012))

 • 15.(382)

  Grunnlovsforslag fra Hallgeir H. Langeland, Akhtar Chaudhry, Marit Nybakk og Jette F. Christensen om endringer i Grunnloven § 25 (forbud mot produksjon, introduksjon, utplassering og bruk av atomvåpen i Norge) (Dokument 12:11 (2011–2012))

 • 16.(383)

  Grunnlovsforslag fra Sverre Myrli, Gerd Janne Kristoffersen og Steinar Gullvåg om endring av Grunnloven § 106 (forvaltning av geistlighetens benefiserte gods (Opplysningsvesenets fond)) (Dokument 12:12 (2011–2012))

 • 17.(384)

  Grunnlovsforslag fra Trine Skei Grande og Borghild Tenden om opphevelse av Grunnloven § 107 (opphevelse av odels- og åsetesretten) (Dokument 12:13 (2011–2012))

 • 18.(385)

  Grunnlovsforslag fra Trine Skei Grande og Hallgeir H. Langeland om rett til asyl (Dokument 12:14 (2011–2012))

 • 19.(386)

  Grunnlovsforslag fra Trine Skei Grande, Marit Nybakk, Jette F. Christensen, Hallgeir H. Langeland, Anders Anundsen og Ulf Erik Knudsen om endringer i Grunnloven § 100 (om ytringsfrihet og religion) (Dokument 12:15 (2011–2012))

 • 20.(387)

  Grunnlovsforslag fra Geir Jørgen Bekkevold, Line Henriette Hjemdal og Øyvind Håbrekke om ny § 93 eller ny § 95 a (vern av liv fra unnfangelse til død) (Dokument 12:16 (2011–2012))

 • 21.(388)

  Grunnlovsforslag fra Anders Anundsen, Ulf Erik Knudsen, Øyvind Vaksdal og Torgeir Trældal om opphevelse av Grunnloven § 107 (odels- og åsetesretten) (Dokument 12:17 (2011–2012))

 • 22.(389)

  Grunnlovsforslag fra Anders Anundsen, Ulf Erik Knudsen og Øyvind Vaksdal om endringer av Grunnloven § 57 (Valgordningen) (Dokument 12:18 (2011–2012))

 • 23.(390)

  Grunnlovsforslag fra Anders Anundsen, Ulf Erik Knudsen, Øyvind Vaksdal og Ib Thomsen om endringer i Grunnloven § 49 (lokalt selvstyre/lokaldemokrati) (Dokument 12:19 (2011–2012))

 • 24.(391)

  Grunnlovsforslag fra Aanund Hylland og Finn-Erik Vinje, vedtatt til fremsettelse av Anders Anundsen, om endring i Grunnloven § 80 (retting av en språklig feil) (Dokument 12:20 (2011–2012))

 • 25.(392)

  Grunnlovsforslag fra Anders Anundsen, Per-Kristian Foss, Carl I. Hagen, Michael Tetzschner og Finn-Erik Vinje, vedtatt til fremsettelse av Anders Anundsen, Per-Kristian Foss og Michael Tetzschner om språklig fornyelse av Grunnloven (Dokument 12:21 (2011–2012))

 • 26.(393)

  Grunnlovsforslag fra Anders Anundsen og Per-Kristian Foss om en nynorsk versjon av Grunnloven (Dokument 12:22 (2011–2012))

 • 27.(394)

  Grunnlovsforslag fra Ulf Erik Knudsen, Øyvind Vaksdal og Torgeir Trældal om endring av Grunnloven § 75 (stabile rammebetingelser for næringslivet) (Dokument 12:23 (2011–2012))

 • 28.(395)

  Grunnlovsforslag fra Hallgeir H. Langeland og Rannveig Kvifte Andresen om endringer i Grunnloven §§ 2, 4 og 16 (endelig avskaffelse av statskirkeordningen) (Dokument 12:24 (2011–2012))

 • 29.(396)

  Grunnlovsforslag fra Marit Nybakk, Martin Kolberg, Jette F. Christensen, Hallgeir H. Langeland og Per Olaf Lundteigen om vedtak av Grunnloven på tidsmessig bokmål og nynorsk (Dokument 12:25 (2011–2012))

 • 30.(397)

  Grunnlovsforslag frå Per Olaf Lundteigen, Lars Peder Brekk, Jenny Klinge, Hallgeir H. Langeland og Aksel Hagen om endringer i §§ 49 og 75 i Grunnlova (grunnfesting av kommunalt sjølvstyre) (Dokument 12:26 (2011–2012))

 • 31.(398)

  Grunnlovsforslag frå Per Olaf Lundteigen, Lars Peder Brekk, Jenny Klinge, Hallgeir H. Langeland og Jette F. Christensen om ny § 38 (grunnfesting av kroner og øre som norsk pengeeining) (Dokument 12:27 (2011–2012))

 • 32.(399)

  Grunnlovsforslag frå Per Olaf Lundteigen, Lars Peder Brekk og Jenny Klinge om endring av § 57 i Grunnlova (berre norske borgarar skal reknast med ved mandatfordelinga) (Dokument 12:28 (2011–2012))

 • 33.(400)

  Grunnlovsforslag frå Per Olaf Lundteigen, Lars Peder Brekk, Dag Ole Teigen, Hallgeir H. Langeland, Per-Kristian Foss, Martin Kolberg, Marit Nybakk, Jette F. Christensen, Anders Anundsen, Geir Jørgen Bekkevold, Trine Skei Grande og Jenny Klinge om ny § 33 i Grunnlova (grunnlovsfesting av Noregs Bank) (Dokument 12:29 (2011–2012))

 • 34.(401)

  Grunnlovsforslag fra Per-Kristian Foss, Martin Kolberg, Marit Nybakk, Jette F. Christensen, Anders Anundsen, Hallgeir H. Langeland, Per Olaf Lundteigen, Geir Jørgen Bekkevold og Trine Skei Grande om grunnlovsfesting av sivile og politiske menneskerettigheter (Dokument 12:30 (2011–2012))

 • 35.(402)

  Grunnlovsforslag fra Per-Kristian Foss, Martin Kolberg, Marit Nybakk, Jette F. Christensen, Hallgeir H. Langeland, Per Olaf Lundteigen, Geir Jørgen Bekkevold og Trine Skei Grande om grunnfesting av økonomiske, sosiale og kulturelle menneskerettigheter (Dokument 12:31 (2011–2012))

 • 36.(403)

  Grunnlovsforslag fra Per-Kristian Foss, Anders Anundsen og Per Olaf Lundteigen om ny § 93 i Grunnloven (rett til liv og forbud mot dødsstraff, tortur og slaveri) (Dokument 12:32 (2011–2012))

 • 37.(404)

  Grunnlovsforslag fra Martin Kolberg, Marit Nybakk, Jette F. Christensen, Hallgeir H. Langeland og Trine Skei Grande om ny § 93 i Grunnloven om rett til liv og forbud mot dødsstraff, tortur og slaveri (Dokument 12:33 (2011–2012))

 • 38.(405)

  Grunnlovsforslag fra Per-Kristian Foss, Anders Anundsen, Per Olaf Lundteigen og Geir Jørgen Bekkevold om ny § 103 i Grunnloven (rett til å stifte familie mv.) (Dokument 12:34 (2011–2012))

 • 39.(406)

  Grunnlovsforslag frå Martin Kolberg, Marit Nybakk, Jette F. Christensen, Hallgeir H. Langeland og Trine Skei Grande om ny § 103 i Grunnloven (rett til å stifte familie mv.) (Dokument 12:35 (2011–2012))

 • 40.(407)

  Grunnlovsforslag fra Per-Kristian Foss, Martin Kolberg, Marit Nybakk, Jette F. Christensen, Hallgeir H. Langeland og Per Olaf Lundteigen om endring i Grunnloven § 97 (unntak fra tilbakevirkningsforbudet for handlinger som var straffbare etter folkeretten) (Dokument 12:36 (2011–2012))

 • 41.(408)

  Grunnlovsforslag fra Carl I. Hagen vedtatt til fremsettelse av Christian Tybring-Gjedde om endringer i Grunnloven §§ 70 og 71 (å muliggjøre fritak for å møte på Stortinget) (Dokument 12:37 (2011–2012))

 • 42.(409)

  Grunnlovsforslag fra Hallgeir H. Langeland, Jette F. Christensen og Marit Nybakk om endring av Grunnloven §§ 68 og 80 (Stortinget trer sammen en måned tidligere) (Dokument 12:38 (2011–2012))

  Enst.: Nr. 1–42 blir under presidentens ansvar å bekjentgjøre ved trykking for å komme til avgjørelse på første, annet eller tredje storting etter neste valg.

 • 43.(410)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av arbeidstakere mv.)

  • 2. lov om endringer i barnevernloven

  • 3. lov om endringer i bokføringsloven, verdipapirhandelloven, eiendomsmeglingsloven m.m.

  • 4. lov om endringer i skatteloven

  • 5. lov om endringer i tolloven

  • 6. lov om endringar i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltningen

  • 7. lov om endringar i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd

  • 8. lov om endringar i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av inntekt og formue

  • 9. lov om endringar i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav

  • 10. lov om endringar i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel

  • 11. lov om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven)

  • 12. lov om endringar i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane

  • 13. lov om endringer i havne- og farvannsloven

  • 14. lov om endringer i helseregisterloven mv. (opprettelse av nasjonal kjernejournal m.m.)

  • 15. lov om endringar i helseregisterlova mv. (etablering av Norsk helsearkiv m.m.)

  • 16. lov om endringer i psykisk helsevernloven (regionale sikkerhetsavdelinger og enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå m.m.)

  • 17. lov om endringar i straffelova 1902 mv. (straffebod mot kjernefysisk terrorisme mv.)

  • 18. lov om endringer i utlendingsloven m.m. (delegering av avslagskompetanse i visumsaker til andre Schengenland mv.)

  • 19. lov om endringer i utlendingsloven (innhenting av opplysninger fra offentlige organer mv.)

  • 20. lov om endringer i utleveringsloven m.m.

  • 21. lov om endringar i opplæringslova og privatskolelova (undervisningskompetanse m.m.)

  • 22. lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager)

  • 23. lov om endring i universitets- og høyskoleloven (rapportering til database for vitenskapelig publisering)

  • 24. lov om endringer i naturmangfoldloven og friluftsloven

  • 25. lov om Eksportkreditt Norge AS (eksportkredittloven)

  • 26. lov om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar (patentstyrelova)

  • 27. lov om endringar i veglova og vegtrafikkloven

  • 28. lov om endringer i lov om tilbud av grunnleggende banktjenester gjennom Posten Norge AS' ekspedisjonsnett

   – er sanksjonert under 22. juni 2012

 • 44.(411)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i plan- og bygningsloven

  • 2. lov om endring i naturmangfoldloven

  • 3. lov om endringer i luftfartsloven

   – er sanksjonert under 10. august 2012

 • 45.(412)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om bustøtte (bustøttelova)

   – er sanksjonert under 24. august 2012

 • 46.(413)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i studentsamskipnadsloven

   – er sanksjonert under 7. september 2012

 • 47.(414)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringar i deltakerloven, havressurslova og finnmarksloven

   – er sanksjonert under 21. september 2012

   Enst.: Nr. 43–47 vedlegges protokollen.

 • 48.(415)

  Årsmelding 2011 for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter (Meld. St. 31 (2011–2012))

 • 49.(416)

  Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom LO/Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO/NHO Service (vekterkonflikten) ved tariffoppgjøret 2012 (Prop. 134 L (2011–2012))

  Enst.: Nr. 48 og 49 sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 50.(417)

  Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens vedtak nr. 52/2012 av 30. mars 2012 om innlemming i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 492/2011 om fri rørsle av arbeidstakarar innanfor Unionen (Prop. 135 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 51.(418)

  Pensjonar frå statskassa (Prop. 136 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 52.(419)

  Samtykke til inngåelse av avtale om sosial trygd mellom Norge og Canada av 20. juni 2012 (Prop. 146 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 53.(420)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Laila Marie Reiertsen og Vigdis Giltun om å sikre bedre rettigheter til pleiepenger for pårørende med alvorlig syke barn (Dokument 8:136 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 54.(421)

  Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 98/2012 av 30. april 2012 om innlemming i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 691/2011 om europeiske miljøøkonomiske rekneskapar (Prop. 147 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 55.(422)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Øyvind Håbrekke, Laila Dåvøy, Dagrun Eriksen og Hans Olav Syversen om styrking av familievernet (Dokument 8:137 S (2011–2012))

 • 56.(423)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Solveig Horne, Ib Thomsen, Øyvind Korsberg og Christian Tybring-Gjedde om statlig bistand til etablering av nytt Munch-museum (Dokument 8:140 S (2011–2012))

  Enst.: Nr. 55 og 56 sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 57.(424)

  Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Republikken Guatemala om opplysningar i skattesaker underskriven i Paris 15. mai 2012 (Prop. 131 S (2011–2012))

 • 58.(425)

  Endringer i ligningsloven og merverdiavgiftsloven mv. (kontrollbestemmelser og personalliste) (Prop. 141 L (2011–2012))

  Enst.: Nr. 57 og 58 sendes finanskomiteen.

 • 59.(426)

  Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 20/2012 av 10. februar 2012 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 1060/2009 av 16. september 2009 om kredittvurderingsbyråer (Prop. 144 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes finanskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 60.(427)

  Samtykke til å sette i kraft en protokoll til endring av skatteavtalen mellom Norge og Polen av 9. september 2009, undertegnet i Oslo 5. juli 2012 (Prop. 145 S (2011–2012))

 • 61.(428)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Christian Tybring-Gjedde, Ketil Solvik-Olsen og Bård Hoksrud om skattemessig behandling av yrkeskjøring og grensedragning mot fordelsbeskatning som følge av privat bruk (Dokument 8:134 S (2011–2012))

 • 62.(429)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Christian Tybring-Gjedde og Bård Hoksrud om justering av avgiftssystemet ved import av bruktbil som er mellom 15 og 30 år (Dokument 8:142 S (2011–2012))

 • 63.(430)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Christian Tybring-Gjedde, Kenneth Svendsen og Jørund Rytman om en utredning av dynamiske effekter som følge av skatte- og avgiftslettelser (Dokument 8:143 S (2011–2012))

  Enst.: Nr. 60–63 sendes finanskomiteen.

 • 64.(431)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bent Høie og Sonja Irene Sjøli om en ny kolsstrategi (Dokument 8:146 S (2011–2012))

 • 65.(432)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Laila Dåvøy, Line Henriette Hjemdal, Kjell Ingolf Ropstad, Hans Olav Syversen og Dagrun Eriksen om reduksjon av tidsrammen og omfanget av senaborter (Dokument 8:148 S (2011–2012))

  Enst.: Nr. 64 og 65 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 66.(433)

  Endringer i sivilbeskyttelsesloven (gjennomføring av EPCIP-direktivet). (Prop. 129 L (2011–2012))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 67.(434)

  Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 101/2012 av 30. april 2012 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2008/114/EF om identifisering og utpeking av europeisk kritisk infrastruktur og vurdering av behovet for å beskytte den bedre (EPCIP-direktivet) (Prop. 130 S (2011–2012))

 • 68.(435)

  Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 55/2012 av 30. mars 2012 om innlemming i EØS-avtalen av direktiv 2011/7/EU av 16. februar 2011 om kamp mot forseinka betaling ved handelstransaksjonar (Prop. 138 S (2011–2012))

  Enst.: Nr. 67 og 68 sendes justiskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 69.(436)

  Midlertidig lov om rett til forlengelse av feste til bolighus og fritidshus (Prop. 148 L (2011–2012))

 • 70.(437)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene André Oktay Dahl, Ine M. Eriksen Søreide, Anders B. Werp, Lars Myraune og Svein Harberg om målrettet og forsterket innsats for informasjons- og cybersikkerhet (Dokument 8:147 S (2011–2012))

  Enst.: Nr. 68 og 70 sendes justiskomiteen.

 • 71.(438)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden og Trine Skei Grande om flere muligheter for opptak til høyere utdanning (Dokument 8:141 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 72.(439)

  Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2011 (Meld. St. 32 (2011–2012))

 • 73.(440)

  Endringer i statsborgerloven (Prop. 132 L (2011–2012))

 • 74.(441)

  Endringar i partiloven (Prop. 140 L (2011–2012))

 • 75.(442)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Morten Ørsal Johansen, Gjermund Hagesæter og Åge Starheim om innstramminger i grunnlaget for å gi utenlandske statsborgere permanent oppholdstillatelse i Norge (Dokument 8:138 S (2011–2012))

 • 76.(443)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Jørgen Bekkevold, Hans Olav Syversen og Kjell Ingolf Ropstad om bedre koordinering og strategisk styring av IKT-prosjekter i offentlig sektor (Dokument 8:144 S (2011–2012))

  Enst.: Nr. 72–76 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 77.(444)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen, Dagrun Eriksen og Geir Jørgen Bekkevold om å iverksette en handlingsplan mot jødehat (Dokument 8:145 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for justiskomiteen og kirke-, utdannings- og forskningskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 78.(445)

  Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig forvaltning av norske skogressurser (Dokument 3:17 (2011–2012))

 • 79.(446)

  Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. januar til 30. juni 2012

  Enst.: Nr. 78 og 79 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 80.(447)

  Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 9/2012 av 10. februar 2012 om innlemming i EØS-avtala av forordning (EF) nr. 282/2008 om materiale og gjenstandar av resirkulert plast som er meinte for å kome i kontakt med næringsmiddel (Prop. 133 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes næringskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 81.(448)

  Secora AS – finansielle rammer (Prop. 142 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 82.(449)

  Lov om registrering av regjeringsmedlemmers verv og økonomiske interesser (Prop. 139 L (2011–2012))

  Enst.: Sendes Stortingets presidentskap.

 • 83.(450)

  Samtykke til ratifikasjon av avtale av 4. juni 2012 om etablering av den nordeuropeiske funksjonelle luftromsblokk mellom Estland, Finland, Latvia og Norge (Prop. 143 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 84.(451)

  Finansiering av fv 545 i Fitjar og Stord kommunar i Hordaland (Prop. 149 S (2011–2012))

 • 85.(452)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Robert Eriksson, Laila Marie Reiertsen, Jan-Henrik Fredriksen og Arne Sortevik om å innføre en midlertidig opphevelse av kabotasjereglene innenfor veibasert godstransport (Dokument 8:135 S (2011–2012))

  Enst.: Nr. 84 og 85 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 86.(453)

  Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger (Meld. St. 33 (2011–2012))

 • 87.(454)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Morten Høglund, Torgeir Trældal og Jørund Rytman om endringer i den norske praktiseringen av GSP-systemet for handel med utviklingsland (Dokument 8:139 S (2011–2012))

 • 88.(455)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin S. Woldseth, Ine M. Eriksen Søreide, Hans Olav Syversen og Borghild Tenden om ratifikasjon av tilleggsprotokoll til FNs barnekonvensjon (Dokument 8:149 S (2011–2012))

 • 89.(456)

  Årsrapport fra Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid for perioden 1. oktober 2011 til 13. september 2012 (Dokument 18 (2011–2012))

 • 90.(457)

  Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd for 2. halvår 2011–1. halvår 2012 (Dokument 20 (2011–2012))

  Enst.: Nr. 86–90 sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

 • 91.(458)

  Saker som Stortinget ikke har behandlet i sesjonen 2011–2012 (Dokument 11 (2011–2012))

 • 92.(459)

  Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning (Innberetning 6 (2011–2012))

  Enst.: Nr. 91 og 92 vedlegges protokollen.

Presidenten: Vi skal nå avslutte det 156. storting, det tredje storting i inneværende valgperiode. Presidenten vil kort nevne noen tall som sier litt om den virksomheten vi har hatt i den sesjonen vi nå går ut av.

Stortinget har i løpet av dette året hatt 105 møter. 18 møter ble avsluttet i tidsrommet kl. 16–18. Det er avholdt 18 kveldsmøter, og det er ti færre enn i fjor. Fire møter har gått utover den reglementsmessige tid, kl. 22, og det er en halvering sammenliknet med forrige storting. Tre av dem har vart utover kl. 24.

Regjeringen har fremmet 189 saker for Stortinget, fordelt på 83 stortingsproposisjoner, 69 lovproposisjoner samt to kombinerte proposisjoner og 35 meldinger. Sammenliknet med foregående år var det noen færre stortingsproposisjoner og noen flere lovproposisjoner. Stortingsrepresentantene har framsatt 151 representantforslag.

Komiteens bidrag til det som har vært behandlet i Stortinget, er 393 innstillinger.

Regjeringen har bidratt til debattene i Stortinget med åtte redegjørelser, i tillegg til trontalen og finanstalen.

Antall spørsmål til den ordinære spørretimen har vært 201, mens det har vært 125 hovedspørsmål i den muntlige spørretimen. Regjeringen har besvart 92 interpellasjoner. Skriftlige spørsmål til regjeringen er så langt 2022. Da er det igjen satt rekord i antall, som i forrige sesjon var 1968.

Stortinget har gjort 33 såkalte anmodningsvedtak.

Avslutningen av det tredje storting i perioden betyr at fristen for framsettelse av grunnlovsforslag går ut med dette storting, og som representantene har registrert, er det framsatt mange forslag. Det totale antallet er 42 grunnlovsforslag, herunder fire forslag som henger sammen med forslag som er fremmet tidligere, og som er nødvendig av hensyn til målformene. Det blir altså mye behandling av Grunnloven i kommende periode, og det blir jo en markering i den perioden, da vi skal feire Grunnlovens 200 år.

Endringene i møteavviklingen i Stortinget er videreført. Som det går fram av det presidenten refererte til tidligere, har vi hatt en betydelig reduksjon i antallet kveldsmøter, og da utvikler det seg i den retningen som var intensjonen med omleggingen.

Til slutt vil presidenten takke alle som har vært involvert i Stortingets virksomhet i året som gikk, for innsatsen.

Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Presidenten ber om at representantene skriver under Stortingets protokoll.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.

Stortingets forhandlingsprotokoll ble deretter underskrevet av de tilstedeværende representanter:

Øyvind Korsberg, Marit Nybakk, Trine Skei Grande, Jenny Klinge, Ulf Erik Knudsen, Per Olaf Lundteigen, Borghild Tenden, Hans Frode Kielland Asmyhr, Laila Gustavsen, Lise Christoffersen, Gunvor Eldegard, Tove Linnea Brandvik, Alf Egil Holmelid, Siri A. Meling, Sverre Myrli, Else-May Botten, Svein Harberg, Truls Wickholm, Karin S. Woldseth, Kari Henriksen, Elisabeth Aspaker, Torfinn Opheim, Solveig Horne, Terje Aasland, Eirin Sund, Martin Kolberg, Irene Lange Nordahl, Ine M. Eriksen Søreide, Anne Tingelstad Wøien, Christian Tybring-Gjedde, Anders Anundsen, Bendiks H. Arnesen, Irene Johansen, Oskar J. Grimstad, Dagrun Eriksen, Henning Skumsvoll, Bente Thorsen, Åse Michaelsen, Jon Jæger Gåsvatn, Sonja Mandt, Karin Yrvin, Tove-Lise Torve, Rigmor Andersen Eide, Steinar Gullvåg, Laila Dåvøy, Ib Thomsen, Dagfinn Høybråten, Rannveig Kvifte Andresen, Bård Hoksrud, Håkon Haugli, Kjell Ingolf Ropstad, Helga Pedersen, Torgeir Micaelsen, Morten Ørsal Johansen, Torstein Rudihagen, Aksel Hagen, Henning Warloe, Lars Peder Brekk, Michael Tetzschner, Erling Sande, Erna Solberg, Ketil Solvik-Olsen, Tord Lien, Svein Roald Hansen, Jan Bøhler, Gunnar Gundersen, Are Helseth, Tore Hagebakken og Akhtar Chaudhry.