Stortinget - Åpning av det 157. storting

Dato: 02.10.2012
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.52.