Stortinget - Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10

Dato: 08.10.2012

Referatsaker

Sak nr. 2 [11:42:32]

Referat

 • 1.(10)

  Statsbudsjettet 2013 (Prop. 1 S (2012–2013))

 • 2.(11)

  Skatter og avgifter – lovendringer (Prop. 1 LS (2012–2013))

 • 3.(12)

  Nasjonalbudsjettet 2013 (Meld. St. 1 (2012–2013))

 • 4.(13)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Christian Tybring-Gjedde, Gunnar Gundersen, Line Henriette Hjemdal og Borghild Tenden om bedring av skattyters rettssikkerhet (Dokument 8:1 S (2012–2013))

  Enst.: Nr. 1–4 sendes finanskomiteen.

 • 5.(14)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trond Helleland, André Oktay Dahl, Michael Tetzschner og Siri A. Meling om tiltak for å bedre brannvern i boliger (Dokument 8:150 S (2011–2012))

 • 6.(15)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om endring i offentleglova for å styrke offentlighetsprinsippet i forvaltningen (Dokument 8:6 L (2012–2013))

  Enst.: Nr. 5 og 6 sendes justiskomiteen.

 • 7.(16)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, Elisabeth Aspaker, Svein Harberg, Henning Warloe og Elisabeth Røbekk Nørve om nye initiativ for å løfte yrkesfagene (Dokument 8:3 S (2012–2013))

 • 8.(17)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, Elisabeth Aspaker, Svein Harberg, Henning Warloe og Anne Karin Olli om et mer fleksibelt og desentralisert utdanningstilbud (Dokument 8:4 S (2012–2013))

  Enst.: Nr. 7 og 8 sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 9.(18)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Roar Bredvold, Torgeir Trældal, Jon Georg Dale, Jan-Henrik Fredriksen, Oskar J. Grimstad og Morten Ørsal Johansen om nedslakting av tamrein på Finnmarksvidda (Dokument 8:2 S (2012–2013))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

Presidenten: Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.