Stortinget - Møte tirsdag den 5. februar 2013 kl. 10

Dato: 05.02.2013

Referatsaker

Sak nr. 5 [12:52:05]

Referat

 • 1.(139)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringar i partiloven (Lovvedtak 35 (2012–2013))

   – er sanksjonert under 1. februar 2013

   Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(140)

  Endringer i statsbudsjettet 2013 under Olje- og energidepartementet (norsk deltakelse i petroleumsvirksomhet på islandsk sokkel) (Prop. 60 S (2012–2013))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 3.(141)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, Jan Tore Sanner, Elisabeth Aspaker og Gunnar Gundersen om opprettelse av en produktivitetskommisjon (Dokument 8:33 S (2012–2013))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 4.(142)

  Endringer i statsbudsjettet 2013 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (Rehabilitering av Slottsplassen) (Prop. 58 S (2012–2013))

 • 5.(143)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Jørgen Bekkevold, Dagfinn Høybråten, Dagrun Eriksen, Trine Skei Grande og Borghild Tenden om barns beste i asylpolitikken (Dokument 8:34 S (2012–2013))

  Enst.: Nr. 4 og 5 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 6.(144)

  Endringer i deltakerloven, fiskeriforbudsloven mv. (Prop. 59 L (2012–2013))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

Presidenten: Dermed er sakene på dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.