Stortinget - Møte torsdag den 4. april 2013 kl. 10

Dato: 04.04.2013

Referatsaker

Sak nr. 3 [11:59:15]

Referat

 • 1.(226)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Vigdis Giltun og Laila Marie Reiertsen om at løpende alderspensjoner reguleres i takt med lønnsutviklingen (Dokument 8:47 S (2012–2013))

 • 2.(227)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Laila Dåvøy, Sylvi Graham, Trine Skei Grande, Torbjørn Røe Isaksen og Kjell Ingolf Ropstad om tiltak for å forhindre at unge faller permanent utenfor arbeidslivet (Dokument 8:52 S (2012–2013))

  Enst.: Nr. 1 og 2 sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 3.(228)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nikolai Astrup og Siri A. Meling om en stortingsmelding om rikets miljøtilstand (Dokument 8:53 S (2012–2013))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 4.(229)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen, Solveig Horne, Ib Thomsen og Øyvind Korsberg om en nasjonal folkeavstemning om å arrangere OL i Oslo i 2022 (Dokument 8:50 S (2012–2013))

 • 5.(230)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Solveig Horne, Ib Thomsen og Øyvind Korsberg om et modernisert bokmarked (Dokument 8:51 S (2012–2013))

  Enst.: Nr. 4 og 5 sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 6.(231)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen, Knut Arild Hareide og Geir Jørgen Bekkevold om å utvide kommunenes adgang til å ta sosiale hensyn i utformingen av eiendomsskatten (Dokument 8:61 S (2012–2013))

 • 7.(232)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen, Line Henriette Hjemdal, Kjell Arvid Svendsen og Kjell Ingolf Ropstad om å styrke etikkarbeidet i Statens pensjonsfond utland (oljefondet) (Dokument 8:62 S (2012–2013))

  Enst.: Nr. 6 og 7 sendes finanskomiteen.

 • 8.(233)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bent Høie og Jan Tore Sanner om bedre helsebygg (Dokument 8:54 S (2012–2013))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 9.(234)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Dagrun Eriksen, Knut Arild Hareide og Kjell Ingolf Ropstad om å løfte lærerens stilling i grunn- og videregående skole (Dokument 8:55 S (2012–2013))

 • 10.(235)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Dagrun Eriksen, Line Henriette Hjemdal, Kjell Arvid Svendsen og Geir Jørgen Bekkevold om faget religion, livssyn og etikk (Dokument 8:56 S (2012–2013))

 • 11.(236)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Dagrun Eriksen, Steinar Reiten og Line Henriette Hjemdal om tiltak for å styrke den maritime utdanningen (Dokument 8:57 S (2012–2013))

 • 12.(237)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Dagrun Eriksen, Steinar Reiten og Øyvind Håbrekke om styrking av ingeniør- og sivilingeniørstudiene (Dokument 8:58 S (2012–2013))

 • 13.(238)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tord Lien, Svein Harberg, Dagrun Eriksen og Trine Skei Grande om studiekvaliteten i høyere utdanning (Dokument 8:59 S (2012–2013))

 • 14.(239)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Laila Dåvøy, Dagrun Eriksen, Line Henriette Hjemdal og Kjell Arvid Svendsen om videregående skoletilbud til pasienter i helseinstitusjon (Dokument 8:64 S (2012–2013))

  Enst.: Nr. 9–14 sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 15.(240)

  Årsmelding til Stortinget fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2012 (Dokument 7:1 (2012–2013))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 16.(241)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Peter N. Myhre, Ib Thomsen, Christian Tybring-Gjedde og Hans Frode Kielland Asmyhr om enkle tiltak for å øke kapasiteten på riksveinettet i Oslo-området (Dokument 8:48 S (2012–2013))

 • 17.(242)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingebjørg Godskesen, Arne Sortevik, Bård Hoksrud og Jan-Henrik Fredriksen om å fullføre utbyggingen av rv 9 med gul midtstripe gjennom hele Setesdalen (Dokument 8:49 S (2012–2013))

 • 18.(243)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jan-Henrik Fredriksen, Øyvind Korsberg, Kenneth Svendsen, Åge Starheim, Arne Sortevik og Bård Hoksrud om en konsekvensutredning av kystriksveiene i Finnmark, Troms, Nordland og Sogn og Fjordane (Dokument 8:60 S (2012–2013))

  Enst.: Nr. 16–18 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.