Stortinget - Møte tirsdag den 11. juni 2013 kl. 12

Dato: 11.06.2013
President: Laila Dåvøy

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.20.