Stortinget - Stortinget sammentreden tirsdag den 1. oktober kl. 12

Dato: 01.10.2013

Dagsorden

Møtet hevet kl. 12.19.