Stortinget - Møte torsdag den 24. oktober 2013 kl. 10

Dato: 24.10.2013

Referatsaker

Sak nr. 4 [10:05:31]

Referat

 • 1.(9)

  Innberetning fra valgkomiteen om sammensetningen av Stortingets faste komiteer (Innberetning 1 (2013–2014))

 • 2.(10)

  Saker som Stortinget ikke har behandlet i sesjonen 2012–2013 (Dokument 11 (2012–2013))

 • 3.(11)

  Arbeids- og sosialkomiteen melder å ha valgt Arve Kambe til leder, Erlend Wiborg til første nestleder og Dag Terje Andersen til andre nestleder

 • 4.(12)

  Energi- og miljøkomiteen melder å ha valgt Ola Elvestuen til leder, Terje Aasland til første nestleder og Nikolai Astrup til andre nestleder

 • 5.(13)

  Familie- og kulturkomiteen melder å ha valgt Svein Harberg til leder, Geir Jørgen Bekkevold til første nestleder og Rigmor Aasrud til andre nestleder

 • 6.(14)

  Finanskomiteen melder å ha valgt Hans Olav Syversen til leder, Jonas Gahr Støre til første nestleder og Svein Flåtten til andre nestleder

 • 7.(15)

  Helse- og omsorgskomiteen melder å ha valgt Kari Kjønaas Kjos til leder, Kjersti Toppe til første nestleder og Torgeir Micaelsen til andre nestleder

 • 8.(16)

  Justiskomiteen melder å ha valgt Hadia Tajik til leder, Anders B. Werp til første nestleder og Kjell Ingolf Ropstad til andre nestleder

 • 9.(17)

  Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen melder å ha valgt Trond Giske til leder, Iselin Nybø til første nestleder og Anne Tingelstad Wøien til andre nestleder

 • 10.(18)

  Kommunal- og forvaltningskomiteen melder å ha valgt Helge André Njåstad til leder, Helga Pedersen til første nestleder og Karin Andersen til andre nestleder

 • 11.(19)

  Kontroll- og konstitusjonskomiteen melder å ha valgt Martin Kolberg til leder, Michael Tetzschner til første nestleder og Kenneth Svendsen til andre nestleder

 • 12.(20)

  Næringskomiteen melder å ha valgt Marit Arnstad til leder, Øyvind Korsberg til første nestleder og Gunnar Gundersen til andre nestleder

 • 13.(21)

  Transport- og kommunikasjonskomiteen melder å ha valgt Linda C. Hofstad Helleland til leder, Eirin Sund til første nestleder og Abid Q. Raja til andre nestleder

 • 14.(22)

  Utenriks- og forsvarskomiteen melder å ha valgt Anniken Huitfeldt til leder, Øyvind Halleraker til første nestleder og Kristian Norheim til andre nestleder

 • 15.(23)

  Valgkomiteen melder å ha valgt Olemic Thommessen til leder, Helga Pedersen til første nestleder og Harald T. Nesvik til andre nestleder

  Enst.: Nr. 9–23 vedlegges protokollen.

 • 16.(24)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Audun Lysbakken og Snorre Serigstad Valen om å ikke utvide legers reservasjonsrett når det gjelder henvisning til abort, utskriving av resept på p-piller eller henvisning til assistert befruktning (Dokument 8:2 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen

 • 17.(25)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Martin Kolberg, Lise Christoffersen og Torgeir Micaelsen om forslag til ny bestemmelse i lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger (om flaggstenger) (Dokument 8:1 L (2013–2014))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 18.(26)

  Grunnlovsforslag fremsatt på det 156. Storting (Dokument 12 (2011–2012))

 • 19.(27)

  Riksrevisjonens undersøking av NAVs forvaltning av tilretteleggingsgarantien (Dokument 3:9 (2012–2013))

 • 20.(28)

  Riksrevisjonens undersøkelse av om offentlige tiltak utredes på en tilfredsstillende måte (Dokument 3:10 (2012–2013))

 • 21.(29)

  Riksrevisjonens undersøkelse av skatte- og avgiftsmyndighetenes kontroll av merverdiavgift (Dokument 3:11 (2012–2013))

 • 22.(30)

  Riksrevisjonens undersøkelse av tilskuddsforvaltningen i Norsk kulturråd (Dokument 3:12 (2012–2013))

 • 23.(31)

  Riksrevisjonens undersøkelse av tilskudd til naturmangfold og friluftsliv (Dokument 3:13 (2012–2013))

 • 24.(32)

  Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO2-håndtering (Dokument 3:14 (2012–2013))

 • 25.(33)

  Riksrevisjonens undersøkelse av de norske EØS-midlene (Dokument 3:15 (2012–2013))

 • 26.(34)

  Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2012–2013 (Meld. St. 4 (2013–2014))

 • 27.(35)

  Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. januar til 30. juni 2013

  Enst.: Nr. 26–35 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 28.(36)

  Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd for 2. halvår 2012–1. halvår 2013 (Dokument 18 (2012–2013))

 • 29.(37)

  Årsrapport fra Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid for perioden 1. oktober 2012 til 20. september 2013 (Dokument 19 (2012–2013))

  Enst.: Nr. 36 og 37 sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.