Stortinget - Møte onsdag den 6. november 2013 kl. 10

Dato: 06.11.2013
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 12.55.