Stortinget - Møte tirsdag den 7. januar 2014 kl. 10

Dato: 07.01.2014

Formalia

Presidenten: Riktig godt nytt år! Velkommen tilbake til en forhåpentlig fin vårsesjon.

Følgende innkalte vararepresentanter har tatt sete:

For Buskerud fylke: Tone Heimdal Brataas

For Hordaland fylke: Astrid Aarhus Byrknes

For Telemark fylke: Gry-Anette Rekanes Amundsen

For Troms fylke: Kristian Støback Wilhelmsen

Det foreligger to permisjonssøknader:

  • fra Senterpartiets stortingsgruppe om permisjon for representanten Liv Signe Navarsete i tiden fra og med 7. januar til og med 10. januar for å delta i informasjonskurs ved Forsvarets høgskole

  • fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Gunvor Eldegard fra og med 7. januar og inntil videre

Etter forslag fra presidenten ble det enstemmig besluttet:

  • Søknadene behandles straks og innvilges.

  • Varerepresentantene for Akershus fylke Are Helseth og for Sogn og Fjordane fylke Jenny Ellaug Følling innkalles for å møte i permisjonstiden.

Presidenten: Are Helseth og Jenny Ellaug Følling er til stede og vil ta sete.