Stortinget - Møte torsdag den 27. mars 2014 kl. 10

Dato: 27.03.2014

Voteringer

Etter at det var ringt til votering, uttalte

Presidenten: Da er vi klare til å gå til votering.

Voteringen i en sak finnes i slutten av referatet for hver enkelt sak.