Stortinget - Stortingets sammentreden onsdag den 1. oktober 2014

Dato: 01.10.2014

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.20.