Stortinget - Møte onsdag den 15. oktober 2014 kl. 10

Dato: 15.10.2014

Sak nr. 2 [11:31:38]

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir noen endringer i den oppsatte spørsmålslisten. Presidenten viser i den sammenheng til den elektroniske spørsmålslisten som er gjort tilgjengelig for representantene.

De foreslåtte endringene i dagens spørretime foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 2, fra representanten Marit Nybakk til utenriksministeren, må utsettes til neste spørretime, da utenriksministeren er bortreist.

Spørsmål 6, fra representanten Kjersti Toppe til helse- og omsorgsministeren, besvares av justis- og beredskapsministeren på vegne av helse- og omsorgsministeren, som er bortreist.

Spørsmål 8, fra representanten Kirsti Bergstø til forsvarsministeren, må utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 5

Spørsmål 4

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8