Stortinget - Møte torsdag den 16. oktober 2014 kl. 10

Dato: 16.10.2014

Referatsaker

Sak nr. 3 [11:15:28]

Referat

 • 1.(16)

  Arbeids- og sosialkomiteen melder å ha valgt Arve Kambe til leder, Erlend Wiborg til første nestleder og Dag Terje Andersen til andre nestleder

 • 2.(17)

  Energi- og miljøkomiteen melder å ha valgt Ola Elvestuen til leder, Terje Aasland til første nestleder og Nikolai Astrup til andre nestleder

 • 3.(18)

  Familie- og kulturkomiteen melder å ha valgt Svein Harberg til leder, Geir Jørgen Bekkevold til første nestleder og Rigmor Aasrud til andre nestleder

 • 4.(19)

  Finanskomiteen melder å ha valgt Hans Olav Syversen til leder, Marianne Marthinsen til første nestleder og Svein Flåtten til andre nestleder

 • 5.(20)

  Helse- og omsorgskomiteen melder å ha valgt Kari Kjønaas Kjos til leder, Kjersti Toppe til første nestleder og Torgeir Micaelsen til andre nestleder

 • 6.(21)

  Justiskomiteen melder å ha valgt Hadia Tajik til leder, Anders B. Werp til første nestleder og Kjell Ingolf Ropstad til andre nestleder

 • 7.(22)

  Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen melder å ha valgt Trond Giske til leder, Iselin Nybø til første nestleder og Anne Tingelstad Wøien til andre nestleder

 • 8.(23)

  Kommunal- og forvaltningskomiteen melder å ha valgt Helge André Njåstad til leder, Helga Pedersen til første nestleder og Karin Andersen til andre nestleder

 • 9.(24)

  Kontroll- og konstitusjonskomiteen melder å ha valgt Martin Kolberg til leder, Michael Tetzschner til første nestleder og Kenneth Svendsen til andre nestleder

 • 10.(25)

  Næringskomiteen melder å ha valgt Geir Pollestad til leder, Øyvind Korsberg til første nestleder og Gunnar Gundersen til andre nestleder

 • 11.(26)

  Transport- og kommunikasjonskomiteen melder å ha valgt Linda C. Hofstad Helleland til leder, Eirin Sund til første nestleder og Abid Q. Raja til andre nestleder

 • 12.(27)

  Utenriks- og forsvarskomiteen melder å ha valgt Anniken Huitfeldt til leder, Øyvind Halleraker til første nestleder og Kristian Norheim til andre nestleder

 • 13.(28)

  Innberetning fra valgkomiteen om endring i de faste komiteers sammensetning (Innberetning 2 (2014–2015))

  Enst.: Nr. 1–13 vedlegges protokollen.

 • 14.(29)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen, Steinar Reiten, Line Henriette Hjemdal og Kjell Ingolf Ropstad om tiltak for å skape ny grønn vekst i Norge og like konkurransevilkår med Norges naboland for etablering av grønne datasentre (Dokument 8:8 S (2014–2015))

 • 15.(30)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Heikki Eidsvoll Holmås, Karin Andersen, Torgeir Knag Fylkesnes og Audun Lysbakken om å følge anbefalte tiltak for å nå Norges klimamål i 2020 (Dokument 8:10 S (2014–2015))

  Enst.: Nr. 14 og 15 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 16.(31)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen, Line Henriette Hjemdal og Kjell Ingolf Ropstad om tiltak for å styrke kampen mot svart arbeid (Dokument 8:7 S (2014–2015))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 17.(32)

  Representantforslag frå stortingsrepresentantane Jenny Klinge og Heidi Greni om fjerning av foreldingsfristen for brot på straffelova § 148 første ledd første punktum andre straffalternativ (mordbrannparagrafen) (Dokument 8:4 L (2014–2015))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 18.(33)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Iselin Nybø og Trine Skei Grande om økt rekruttering av lærere og redusert skolebyråkrati (Dokument 8:9 S (2014–2015))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 19.(34)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Pollestad og Liv Signe Navarsete om handlingsplan mot antibiotikaresistente bakterier i mat og dyr (Dokument 8:5 S (2014–2015))

 • 20.(35)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Knut Storberget, Else-May Botten, Arild Grande og Ingvild Kjerkol om å lovfeste god handelsskikk for å sikre viktige forbrukerinteresser (Dokument 8:12 S (2014–2015))

 • 21.(36)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Knut Storberget, Odd Omland, Hege Haukeland Liadal og Arild Grande om å sikre opprinnelsesmerking på mat og opprette en dagligvareportal (Dokument 8:13 S (2014–2015))

 • 22.(37)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Knut Storberget, Else-May Botten og Ingvild Kjerkol om å sikre konkurransedyktige rammebetingelser i meierisektoren (Dokument 8:14 S (2014–2015))

  Enst.: Nr. 19–22 sendes næringskomiteen.

 • 23.(38)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Abid Q. Raja, Ola Elvestuen, Terje Breivik og Iselin Nybø om muligheten til å reservere parkeringsplasser til bildelingsordninger (Dokument 8:6 S (2014–2015))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.