Stortinget - Møte torsdag den 18. desember 2014 kl. 10

Dato: 18.12.2014

Referatsaker

Sak nr. 19 [14:33:35]

Referat

 • 1.(129)

  Lov om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere, embetsmenn og tjenestemenn (karanteneloven) (Prop. 44 L (2014–2015))

  Enst.: Sendes presidentskapet, som forelegger sitt utkast til innstilling for kommunal- og forvaltningskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 2.(130)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Micaelsen, Ruth Grung, Tove Karoline Knutsen, Freddy de Ruiter og Audun Otterstad om å autorisere manuellterapeuter i henhold til helsepersonelloven (Dokument 8:44 S (2014–2015))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 3.(131)

  Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med Arktisk råd (Dokument 3:3 (2014–2015))

 • 4.(132)

  Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet i Statens vegvesen (Dokument 3:4 (2014–2015))

  Enst.: Nr. 3 og 4 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Presidenten: Før vi avslutter dagens møte, har jeg gleden av å takke for en fin høst. Jeg synes det har vært gode debatter og god dynamikk i vårt arbeid, og jeg synes Stortinget har vært imøtekommende når det gjelder å bidra til at gjennomføringen av sakene har gått på en god måte. Med det har Stortinget vist ansvar som institusjon, og det er vel verdt å merke seg, og det kan vi godt fortelle videre ved de korsveier hvor det spørsmålet måtte komme opp.

Nå står julen for døren. Dere har jobbet hardt og tett lenge, og jeg ønsker dere en riktig god juleferie. Så kan vi komme tilbake hit med ladde batterier etter nyttår, klare for nye slag her i salen.

En riktig god jul, alle sammen!

Representantene (fra salen): God jul!

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves?

– Så synes ikke, og møtet er hevet.