Stortinget - Møte onsdag den 14. januar 2015 kl. 10

Dato: 14.01.2015
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 12.20.