Stortinget - Møte torsdag den 30. april 2015 kl. 10

Dato: 30.04.2015

Referatsaker

Sak nr. 7 [15:41:23]

Referat

 • 1.(290)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kirsti Bergstø, Karin Andersen og Snorre Serigstad Valen om å sikre en varig kompensasjonsordning for uføre etter uførereformen (Dokument 8:103 S (2014–2015))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 2.(291)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Audun Lysbakken om kompetanseløft i barnehagen (Dokument 8:101 S (2014–2015))

 • 3.(292)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Jørgen Bekkevold og Rigmor Aasrud om en ansvarlig og solidarisk spillpolitikk (Dokument 8:102 S (2014–2015))

  Enst.: Nr. 2 og 3 sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 4.(293)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Audun Lysbakken om innføring av et gratis skolemåltid i grunnskolen (Dokument 8:100 S (2014–2015))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.