Stortinget - STORTINGETS SAMMENTREDEN

Dato: 01.10.2015

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.16.