Stortinget - Møte onsdag den 7. oktober 2015 kl. 10

Dato: 07.10.2015

Referatsaker

Sak nr. 2 [11:43:01]

Referat

 • 1.(7)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jonas Gahr Støre, Dag Terje Andersen, Terje Aasland, Marianne Marthinsen, Eirin Sund, Eigil Knutsen, Ingrid Heggø og Else-May Botten om midlertidige endringer i permitteringsregelverket for å møte utviklingen i norsk økonomi (Dokument 8:7 S (2015–2016))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 2.(8)

  Statsbudsjettet 2016 (Prop. 1 S (2015–2016))

 • 3.(9)

  Skatter, avgifter og toll 2016 (Prop. 1 LS (2015–2016))

 • 4.(10)

  Nasjonalbudsjettet 2016 (Meld. St. 1 (2015–2016))

 • 5.(11)

  Bedre skatt. En skattereform for omstilling og vekst (Meld. St. 4 (2015–2016))

  Enst.: Nr. 2–5 sendes finanskomiteen.

 • 6.(12)

  Representantforslag frå stortingsrepresentantane Anne Tingelstad Wøien, Geir Pollestad og Kjersti Toppe om å sikre kvaliteten i fødselsomsorga og rammefinansiere fødeavdelingar og kvinneklinikkar (Dokument 8:2 S (2015–2016))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 7.(13)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Heidi Greni og Jenny Klinge om å stoppe all tvangsutsendelse av norske statsborgere til soning i fengsel i Nederland (Dokument 8:5 S (2015–2016))

 • 8.(14)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad og Jenny Klinge om lokalisering av hovedseter i de nye politidistriktene (Dokument 8:8 S (2015–2016))

  Enst.: Nr. 7 og 8 sendes justiskomiteen.

 • 9.(15)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken og Karin Andersen om et nytt system for bosetting av flyktninger (Dokument 8:1 S (2015–2016))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 10.(16)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rigmor Andersen Eide, Olaug V. Bollestad og Line Henriette Hjemdal om nasjonal strategi for bier og pollinering (Dokument 8:6 S (2015–2016))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 11.(17)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Fredrik Grøvan, Olaug V. Bollestad, Rigmor Andersen Eide og Geir Sigbjørn Toskedal om obligatoriske promilletester for piloter og kabinpersonale (Dokument 8:3 S (2015–2016))

 • 12.(18)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Fredrik Grøvan, Line Henriette Hjemdal, Anders Tyvand og Hanne Thürmer om å utarbeide en egen Barnas transportplan (Dokument 8:4 S (2015–2016))

  Enst.: Nr. 11 og 12 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.