Stortinget - Møte onsdag den 11. november 2015 kl. 10

Dato: 11.11.2015
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 14.20.