Stortinget - Møte onsdag den 27. april 2016 kl. 10

Dato: 27.04.2016
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.47.