Stortinget - Møte tirsdag den 11. oktober 2016

Dato: 11.10.2016
President: Olemic Thommessen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 4 [12:45:12]

Referat

  • 1. (10) Saker som Stortinget ikke har behandlet i sesjonen 2015–2016 (Dokument 11 (2015–2016))

    Enst.: Vedlegges protokollen.

  • 2. (11) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trond Giske, Marianne Aasen, Martin Henriksen, Tone Merete Sønsterud og Christian Tynning Bjørnø om en nasjonal strategi for digitalisering og oversikt over den digitale tilstanden i norsk skole (Dokument 8:4 S (2016–2017))

    Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet er hevet? – Møtet er hevet.