Stortinget - Møte mandag den 5. desember 2016

Dato: 05.12.2016
President: Olemic Thommessen

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 23.10.