Stortinget - Møte torsdag den 1. februar 2018

Dato: 01.02.2018
President: Olemic Thommessen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 3 [11:32:39]

Referat

 • 1. (231) Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning (Innberetning 4 (2017–2018))

 • 2. (232) Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning (Innberetning 5 (2017–2018))

  Enst.: Nr. 1 og 2 vedlegges protokollen.

 • 3. (233) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Fredrik Grøvan, Trude Brosvik, Geir Jørgen Bekkevold ogTorhild Bransdal om statlig kompensasjon ved flom og naturskade (Dokument 8:114 S (2017–2018))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 4. (234) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Åslaug Sem-Jacobsen, Sandra Borch, Siv Mossleth og Marit Knutsdatter Strand om å utarbeide og iverksette en handlingsplan mot rasisme og diskriminering (Dokument 8:117 S (2017–2018))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 5. (235) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tuva Moflag, Ingvild Kjerkol, Tore Hagebakken, Tellef Inge Mørland og Siv Henriette Jacobsen om å utarbeide en strategi for god ernæring for eldre som mottar omsorgstjenester i sykehjem og hjemmetjenesten (Dokument 8:116 S (2017–2018))

 • 6. (236) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Emilie Enger Mehl, Steinar Ness og Siv Mossleth om en demokrati- og ledelsesreform i offentlige sykehus med innføring av tillitsbasert, stedlig ledelse (Dokument 8:121 S (2017–2018))

  Enst.: Nr. 5 og 6 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 7. (237) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Petter Eide og Kari Elisabeth Kaski om tiltak mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold (Dokument 8:120 S (2017–2018))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 8. (238) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sigbjørn Gjelsvik, Geir Adelsten Iversen, Geir Pollestad og Trygve Slagsvold Vedum om stortingsmelding om norsk næringsmiddelindustri (Dokument 8:122 S (2017–2018))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 9. (239) Representantforslag frå stortingsrepresentantane Heidi Greni, Siv Mossleth, Ivar Odnes og Willfred Nordlund om eit statlig vedlikehaldsprogram for fylkesvegnettet (Dokument 8:119 S (2017–2018))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 10. (240) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Marit Knutsdatter Strand, Steinar Ness og Heidi Greni om lærermangel (Dokument 8:115 S (2017–2018))

  Enst.: Sendes utdannings- og forskningskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Så synes ikke, og møtet er hevet.