Stortinget - Møte tirsdag den 6. februar 2018

Dato: 06.02.2018
President: Olemic Thommessen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 2 [12:38:05]

Referat

 • 1. (241) Energi- og miljøkomiteen melder å ha valgt Ketil Kjenseth til leder.

 • 2. (242) Finanskomiteen melder å ha valgt Henrik Asheim til leder og Rigmor Aasrud til første nestleder.

 • 3. (243) Kommunal- og forvaltningskomiteen melder å ha valgt Eirik Sivertsen til andre nestleder.

  Enst.: Nr. 1–3vedlegges protokollen.

 • 4. (244) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Åslaug Sem-Jacobsen, Per Olaf Lundteigen og Siv Mossleth om å utrede de samfunnsøkonomiske gevinstene og kostnadene ved istandsetting av verdensobjektet Tinnosbanen enten til ren museumsbane, eller til jernbanestrekning som også kan transportere gods og tømmer (Dokument 8:125 S (2017–2018))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 5. (245) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jorunn Gleditsch Lossius, Knut Arild Hareide, Geir Jørgen Bekkevold og Trude Brosvik om å sikre at forsøk på kjøp av seksuelle tjenester er straffbart (Dokument 8:123 S (2017–2018))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 6. (246) Representantforslag fra stortingsrepresentant Kristoffer Robin Haug om mindre helseskadelig nærmiljø i byområder (Dokument 8:126 S (2017–2018))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 7. (247) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Jørgen Bekkevold, Knut Arild Hareide, Hans Fredrik Grøvan om at det skal være pålagt at nettbrett/PC/lignende enheter som er tilgjengelig for barn i barnehagen og i småskolen, skal benytte filter som hindrer elever tilgang til alvorlig skadelig innhold på nett (Dokument 8:124 S (2017–2018))

  Enst.: Sendes utdannings- og forskningskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Så synes ikke, og møtet er hevet.