Stortinget - Møte torsdag den 23. november 2017 *

Dato: 23.11.2017
President: Olemic Thommessen

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 10.42.