Stortinget - Møte tirsdag den 28. november 2017

Dato: 28.11.2017
President: Olemic Thommessen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 6 [14:16:38]

Referat

 • 1. (151) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Andreas Limi, Mazyar Keshvari, Helge André Njåstad, Morten Wold, Morten Stordalen og Erlend Wiborg om at Stortingets presidentskap setter ned et utvalg for å vurdere prosessen og valgbarheten til de komiteer, utvalg og nemnder som Stortinget oppnevner (Dokument 8:70 S (2017–2018))

  Enst.: Sendes Stortingets presidentskap.

 • 2. (152) Endringar i statsbudsjettet 2017 under Arbeids- og sosialdepartementet (Prop. 15 S (2017–2018))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 3. (153) Endringar i statsbudsjettet 2017 under Olje- og energidepartementet (Prop. 14 S (2017–2018))

 • 4. (154) Endringer i statsbudsjettet 2017 under Klima- og miljødepartementet (Prop. 18 S (2017–2018))

  Enst.: Nr. 3 og 4 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 5. (155) Endringar i statsbudsjettet 2017 under Barne- og likestillingsdepartementet (Prop. 19 S (2017–2018))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen, unntatt kap. 872, som sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 6. (156) Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kulturdepartementet (Prop. 22 S (2017–2018))

 • 7. (157) Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om tiltak mot seksuell trakassering (Dokument 8:71 S (2017–2018))

  Enst.: Nr. 6 og 7 sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 8. (158) Representantforslag fra stortingsrepresentanten Une Bastholm om å utrede en norsk skatt for selskaper med digitale inntektsmodeller, en «Google-skatt» (Dokument 8:69 S (2017–2018))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 9. (159) Endringer i statsbudsjettet 2017 under Helse- og omsorgsdepartementet (Prop. 21 S (2017–2018))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 10. (160) Endringar i statsbudsjettet 2017 under Justis- og beredskapsdepartementet (Prop. 24 S (2017–2018))

  Enst.: Sendes justiskomiteen, unntatt kap. 480, som sendes utenriks- og forsvarskomiteen, og kap. 490, 491, 496, 497, 3490, 3496 og 3497, som sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 11. (161) Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Prop. 16 S (2017–2018))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen, unntatt kap. 542, som sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 12. (162) Endringar i statsbudsjettet 2017 under Nærings- og fiskeridepartementet (Prop. 20 S (2017–2018))

  Enst.: Sendes næringskomiteen, unntatt kap. 925 og 927, som sendes utdannings- og forskningskomiteen.

 • 13. (163) Endringar i statsbudsjettet 2017 under Landbruks- og matdepartementet m.m. (Prop. 25 S (2017–2018))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 14. (164) Endringar i statsbudsjettet 2017 under Samferdselsdepartementet (Prop. 13 S (2017–2018))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 15. (165) Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kunnskapsdepartementet (Prop. 17 S (2017–2018))

  Enst.: Sendes utdannings- og forskningskomiteen.

 • 16. (166) Endringar i statsbudsjettet 2017 under Forsvarsdepartementet (Prop. 12 S (2017–2018))

 • 17. (167) Endringar i statsbudsjettet 2017 under Utanriksdepartementet (Prop. 23 S (2017–2018))

  Enst.: Nr. 16 og 17 sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.