Stortinget - Møte onsdag den 29. november 2017 *

Dato: 29.11.2017

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet slutt kl. 12.56.