Stortinget - Møte onsdag den 6. desember 2017 *

Dato: 06.12.2017

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.17.