Stortinget - Møte tirsdag den 12. desember 2017

Dato: 12.12.2017
President: Magne Rommetveit

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 20.32.