Stortinget - Møte torsdag den 16. mai 2019

Dato: 16.05.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 7 [15:16:10]

Referat

 • 1. (350) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Sheida Sangtarash og Kari Elisabeth Kaski om en helhetlig og god fødselsomsorg i hele landet (Dokument 8:148 S (2018–2019))

 • 2. (351) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Marit Arnstad, Trygve Slagsvold Vedum og Siv Mossleth om en offentlig utredning (NOU) om svangerskaps-, føde- og barseltilbudet i den offentlige helsetjenesten (Dokument 8:152 S (2018–2019))

  Samr.: Nr. 1 og 2 vert sende helse- og omsorgskomiteen.

 • 3. (352) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Lars Haltbrekken, Torgeir Knag Fylkesnes, Kari Elisabeth Kaski og Karin Andersen om å ta bedre vare på naturmangfold og viktig norsk natur (Dokument 8:151 S (2018–2019))

  Samr.: Vert sendt kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 4. (353) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes og Lars Haltbrekken om en grønn ny deal: mer bærekraftig fiskefôr (Dokument 8:150 S (2018–2019))

  Samr.: Vert sendt næringskomiteen.

 • 5. (354) Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om å styrke dag- og nattogtilbudet i Norge og mellom Norge og Europa (Dokument 8:149 S (2018–2019))

  Samr.: Vert sendt transport- og kommunikasjonskomiteen.

Presidenten: Då står det att for presidenten å ønskja Stortinget ei strålande og fin 17. mai-feiring.

Dermed er dagens kart ferdighandsama.

Ber nokon om ordet før møtet vert heva? – Møtet er heva.