Stortinget - Møte fredag den 14. juni 2019 (under arbeid)

Dato: 14.06.2019
President: Magne Rommetveit

Innhold

Merknader

Referatet er under arbeid. Innleggene blir publisert fortløpende så snart de foreligger.

Dagsorden

Møtet slutt kl. 13.20.