Stortinget - Møte torsdag den 25. oktober 2018

Dato: 25.10.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 4 [12:43:21]

Referat

 • 1. (46) Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning (Innberetning 1 (2018–2019))

  Samr.: Vert lagd ved protokollen.

 • 2. (47) Meddelelse fra stortingsrepresentant Lars Haltbrekken i Stortingets møte 18. oktober 2018 om at han trekker tilbake forslag fra Kari Elisabeth Kaski og seg selv om å avvikle norsk statlig deltakelse i petroleumsvirksomhet på islandsk kontinentalsokkel (Dokument 8:221 S for 2017–2018)

  Samr.: Vert send energi- og miljøkomiteen.

 • 3. (48) Om ny sentralbanklov (Meld. St. 7 (2018–2019))

  Samr.: Vert send finanskomiteen.

 • 4. (49) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Kjerkol, Tuva Moflag, Tellef Inge Mørland, Elise Bjørnebekk-Waagen og Tore Hagebakken om å utrede og innføre kvalitetskrav for eldreomsorg i norske kommuner (Dokument 8:24 S (2018–2019))

  Samr.: Vert send helse- og omsorgskomiteen.

 • 5. (50) Endringer i introduksjonsloven (feilrettinger) (Prop. 5 L (2018–2019))

 • 6. (51) Oppgaver til nye regioner (Meld. St. 6 (2018–2019))

 • 7. (52) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Knutsdatter Strand, Åslaug Sem-Jacobsen, Kjersti Toppe, Emilie Enger Mehl, Bengt Fasteraune, Heidi Greni, Willfred Nordlund, Trygve Slagsvold Vedum og Steinar Ness om mulighet for oppheving av vedtak om sammenslåing av fylkeskommunene Hedmark og Oppland, Sogn og Fjordane og Hordaland og Vestfold og Telemark (Dokument 8:25 S (2018–2019))

 • 8. (53) Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å stanse tvangssammenslåing av fylker (Dokument 8:29 S (2018–2019))

  Samr.: Nr. 5–8 vert sende kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 9. (54) Riksrevisjonens årlige revisjon og kontroll - budsjettåret 2017 (Dokument 1 (2018–2019))

 • 10. (55) Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget (Dokument 3:1 (2018–2019))

  Samr.: Nr. 9 og 10 vert sende kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er sakene på dagens kart ferdigbehandla. Forlanger nokon ordet før møtet vert heva? – Det er ikkje skjedd. Møtet er heva.