Stortinget - Møte tirsdag den 13. november 2018

Dato: 13.11.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Formalia

President: Tone Wilhelmsen Trøen

Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Johan J. Jakobsen

Presidenten: Den 30. juni gikk tidligere stortingsrepresentant Johan J. Jakobsen bort.

Han ble 81 år gammel og representerte Nord-Trøndelag og Senterpartiet fra 1973 til 2001.

Johan J. Jakobsen meldte seg inn i Senterpartiet i 1962, men var i starten ikke veldig politisk aktiv. Det var først da han så stortingsdebattene om Kings Bay-saken, at den politiske gnisten ble tent for alvor. Rundt ti år senere, i 1973, ble han valgt inn på Stortinget for første gang.

Her satt han på Nord-Trøndelag-benken fram til 2001. I løpet av disse 28 årene var han bl.a. medlem i landbrukskomiteen, forsvarskomiteen og utenrikskomiteen.

I årene 1977–1983 og 1991–1999 var han også Senterpartiets parlamentariske leder.

Johan J. Jakobsen hadde evnen til å se de store linjene samtidig som han ønsket konkrete resultater. Han var mannen bak mange politiske kompromisser på 1980- og 1990-tallet og tok initiativ til at Senterpartiet og Kristelig Folkeparti gikk inn i regjering med Høyre i 1983. I denne regjeringen ble han samferdselsminister. Da Jan P. Syse dannet samarbeidsregjering etter valget i 1989, ble Johan J. Jakobsen kommunalminister.

I årene 1979–1991 var Johan J. Jakobsen leder i Senterpartiet. For ham var ikke Senterpartiet bare et parti, han så på det som en bevegelse. Han var opptatt av å bygge lag og å samarbeide på tvers. 1980-tallet var krevende for Senterpartiet, men Johan J. Jakobsen klarte å føre partiet gjennom et vanskelig tiår og bidro samtidig til den fremgangen Senterpartiet fikk utover 1990-tallet. Ikke minst spilte han en avgjørende rolle da Norge sa nei til EU i 1994.

For sin lange innsats ble Johan J. Jakobsen tildelt Såmannen, Senterpartiets høyeste æresbevisning.

Johan J. Jakobsen var en romslig kar. Han så alle, han ga folk muligheten til å lære, og han inkluderte bredden i partiet i vanskelige saker. Han hadde føttene godt plantet på jorda, et uslitelig godt humør og en latter som satt løst. Han var en kar som alle likte, og som folk kunne stole på.

Vi lyser fred over Johan J. Jakobsens minne.

Representantene påhørte stående presidentens minnetale.

Presidenten: Representantene Åsmund Aukrust, Fredric Holen Bjørdal og Siv Mossleth, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide overbrakte 6 kgl. proposisjoner (se under Referat).

Presidenten: Representanten Jan Bøhler vil fremsette et representantforslag.

Jan Bøhler (A) []: Jeg vil gjerne på vegne av Lene Vågslid, Maria Aasen-Svensrud, Jonas Gahr Støre og meg selv framsette et representantforslag om tiltak mot kriminelle gjenger og organisert kriminalitet.

Presidenten: Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte.