Stortinget - Møte onsdag den 14. november 2018

Dato: 14.11.2018

Innhold

Dagsorden

Møtet slutt kl. 14.29.