Stortinget - Møte onsdag den 29. januar 2020

Dato: 29.01.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Dagsorden

Møte heva kl. 12.05.