Stortinget - Møte torsdag den 6. februar 2020

Dato: 06.02.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Referatsaker

Sak nr. 4 [14:05:16]

Referat

 • 1. (148) Energi- og miljøkomiteen melder å ha valgt Stefan Heggelund til andre nestleder.

 • 2. (149) Finanskomiteen melder å ha valgt Mudassar Kapur til leder og Sylvi Listhaug til andre nestleder.

 • 3. (150) Kommunal- og forvaltningskomiteen melder å ha valgt Jon Engen-Helgheim til første nestleder.

  Enst.: Nr. 1–3 vedlegges protokollen.

 • 4. (151) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erlend Wiborg og Gisle Meininger Saudland om etablering av Nav-ombud (Dokument 8:56 S (2019–2020))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 5. (152) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sandra Borch, Siv Mossleth, Heidi Greni, Kari Anne Bøkestad Andreassen og Geir Adelsten Iversen om endring av forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag (Dokument 8:55 S (2019–2020))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 6. (153) Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om investeringer i en norsk industriell satsing på flytende havvind (Dokument 8:57 S (2019–2020))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen som forelegger sitt utkast til innstilling for næringskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 7. (154) Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å fjerne avgiftsfritak på luksus-elbiler og innføre miljøtiltak for folk flest i hele landet (Dokument 8:58 S (2019–2020))

 • 8. (155) Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å reversere avgiftsøkninger på alkoholfrie drikkevarer og bevare arbeidsplasser i norsk næringsmiddelindustri og varehandel (Dokument 8:59 S (2019–2020))

  Enst.: Nr. 7 og 8 sendes finanskomiteen.

 • 9. (156) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Helge André Njåstad, Jon Engen-Helgheim, Kari Kjønaas Kjos, Erlend Wiborg, Hans Andreas Limi, Silje Hjemdal, Tor André Johnsen, Bård Hoksrud og Bengt Rune Strifeldt om å avvikle fylkeskommunen for å kutte byråkrati og bringe tjenestene nærmere innbyggerne (Dokument 8:61 S (2019–2020))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 10. (157) Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om offentliggjøring av ugradert informasjon fra Riksrevisjonens undersøkelse av infrastruktur og støttefunksjoner for kampflyvåpenets operative evne (Dokument 8:60 S (2019–2020))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 11. (158) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum, Geir Pollestad, Sandra Borch og Ole André Myhrvold om virkemidler for å ta i bruk Norges viktigste klimabidrag - skogen (Dokument 8:62 S (2019–2020))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

Presidenten: Dermed er sakene på dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.