Stortinget - Møte onsdag den 26. februar 2020 *

Dato: 26.02.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 12.27.