Stortinget - Møte onsdag den 11. mars 2020 *

Dato: 11.03.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet slutt kl. 12.19.