Stortinget - Møte fredag den 20. mars 2020

Dato: 20.03.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 12.03.