Stortinget - Møte onsdag den 20. mai 2020 *

Dato: 20.05.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.12.