Stortinget - Møte torsdag den 3. oktober 2019

Dato: 03.10.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 22.01.